NL - FR - EN


Integriteit en kwaliteit maken Remant Douane tot marktleider in België


Met een strikte, deontologische afgrenzing ten opzichte van de expeditieactiviteiten vormen de douaneactiviteiten binnen de Groep Remant een zelfstandige, neutrale eenheid.Voor wie?

 • KMO’s, middelgrote en grote bedrijven
 • Binnenlandse en buitenlandse expediteurs
 • Rederijen en scheepvaartagenturen

Douane- en BTW-analyse als integraal onderdeel in de analyse van uw logistieke keten
Kortom, Remant zorgt voor alle administratieve formaliteiten die het vrij verkeer van goederen met zich meebrengt. Achter deze doelstelling gaat een zeer veelzijdige dienstverlening schuil.

Consultancy
Hebt u behoefte aan preventief advies (risico-inperking en fiscale optimalisatie) over douanezaken en accijnzen, nationaal en internationaal? Remant wijst u de weg. Ook voor de implementatie, het beheer en de controle van communautaire en internationale transacties en veredelingsprocessen gekoppeld aan tijdelijke invoer en wederuitvoer vindt u ons aan uw zijde.

Onze specialisten buigen zich voor u o.m. over :

 • Tarifering en classificatievraagstukken
 • Douanewaardevraagstukken
 • De optimalisering van flows door specifieke vergunningen voor actieve en passieve veredeling
 • Douanelitiges en navorderingen
 • Teruggaven invoerrechten, BTW en andere belastingen
 • Borgstellingen
 • Antidumping
 • BTW-registratie buitenlandse ondernemingen

 

Detachering
Doe een beroep op onze Remant douanespecialisten voor analyse, audit en ondersteuning van uw eigen interne douanediensten.

Permanente vorming
Regelgeving evolueert snel en onophoudelijk. Remant houdt de kennis van uw mensen up to date door middel van opleidingen, seminaries en vervolmakingscursussen.

Operationele integrale douaneservice voor intra- en extracommunautaire bewegingen

 • Opmaken van in-, uit- en doorvoerdocumenten
 • Fiscale vertegenwoordiging (BTW)
 • Douane-entrepot
 • Tijdelijke opslag, in- en uitvoer
 • Actieve en passieve veredeling
 • Accijnzen
 • Litigebehandeling
 • Onderhandelingen met nationale en communautaire douaneoverheden, al dan niet via formele bezwaar- en beroepsprocedures
 • Intrastat en BTW-aangiftes

Authorized Economic Operator (AEO)
Remant juicht de initiatieven van de Europese Unie toe om gemeenschappelijke criteria uit te vaardigen en te vertalen via de erkenning van het statuut van Authorized Economic Operator (AEO). Voor Remant betekent dit een bevestiging en erkenning van eerder gerealiseerde inspanningen, met name op het gebied van professionalisme, integriteit en solvabiliteit.

Remant Douane N.V. is tevens actief betrokken bij het pilootproject "Centralised Clearance".  Dit betekent dat de administratieve verwerking van goederen die ingevoerd worden in de Europese Unie (startende voor Nederland) niet meer moet gebeuren op de plaats waar de lading de EU binnenkomt met als groot voordeel dat alle douaneformaliteiten via PLDA door het Belgisch Enig Kantoor kunnen worden vervuld.  De opstart van het project is voorzien in 2013.